Arvostelut biisille

Rimgor (10), Sandmani (10), Korruptio (10), Välle (10), dj nitex (10), Fitz (10), T3me- (10), Weppi (10), Bornotaikakeppi (10), Konkelo (9), ugo (9), cold_one (9), -V-boy (8), Filius|B (8), X-Hunter (4), Samide^ (4)