Artistin yhteystiedot

Yhteydenotot:
tuomas leinonen
thomasleino@suomi24.fi
050 3514785

Keikkamyynti:
thomasleino@suomi24.fi