Raaka-Aino: Kyl tää täst


Hydevevä adeveemu, edevei vodevei vadevelittaa
Mudeveki kadevehvii, padevekko fadevenittaa
Kädeveynnistää pädeveivän judevest padevesselisti
Tedeverveisin vadevenha kodevefeiininisti

Adeverjen ludeveksust, adeveikaa chidevellaa
Podevepitan Spodevetifyst Ghodevest Fadevece Kidevellaa
Prdevemium, pidevetää padevenostaa
Edevei madeveinoksii edeveikä Jodevenathaniikaa

Nädeveit judevettui odevenni odeven
Edevei edevet padevenee kudeve Jedeveremyn Rodeven
Tideveenaa nideveenku Dodevenald Trudevemp
Tadevei odeven fedeveimimpi midevetä Fodeverrest Gudevemp

Jadeve vädevelil tudevelee kudevennol padevetaan
Tadevei sidevet padeveskaa vadeveen sadevetaa
Mudevet sedeve kadeveikki kudeveeluu tädevehän
Bodeveenust jodeves dideveggaa edevees vädevehän

High five eli yläläps
Kaikki all right, kyl tää täst